CLAS Economy - komplexní vedení
účetnictví, zpracování mezd, veškerých
daňových přiznání s možností odkladu a
následnou kontrolou na FÚ, MSSZ a ZP

Mzdy

Připravili jsme pro Vás zatřídění do OKEČ a následné sazby zákoného pojistného

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

od 1. 1. 2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností (CZ-NACE)

www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(okec)

VYHLÁŠKA č. 125/1993 Sb.

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

www.mpsv.cz/ppropo.php

Logo CLAS s.r.o

Úvod | Economy | |

Kelio Keloc