CLAS Economy - komplexní vedení
účetnictví, zpracování mezd, veškerých
daňových přiznání s možností odkladu a
následnou kontrolou na FÚ, MSSZ a ZP

Cílem společnosti CLAS Economy s.r.o. je poskytování komplexních odborných služeb v rámci ekonomického poradenství, a to zejména se zaměřením na oblast účetnictví, daní a mzdové agendy.

Díky vzájemnému propojení jednotlivých odborností našich pracovníků nabízíme vždy specifické řešení, které odráží předmět podnikání našich klientů. Veliký důraz je v rámci poskytování našich služeb kladen na vzájemné propojení ekonomických a právních discplín. Jednotlivé výstupy zpracováváme vždy dle požadavků našich klientů, a to rovněž v anglickém či ruském jazyce. Kromě standardních služeb externího vedení účetnictví a ekonomického poradenství zajišťujeme i účast našich pracovníků při klíčových jednáních probíhajících v dispozici klientů, při kterých je nezbytné odborně interpretovat výstupy námi poskytnutých služeb.

Podrobné informace o kompletních službách poskytovaných naší společností jsou uvedeny v sekci Služby.

Logo CLAS s.r.o

Úvod | Economy | |

Kelio Keloc