CLAS Economy - komplexní vedení
účetnictví, zpracování mezd, veškerých
daňových přiznání s možností odkladu a
následnou kontrolou na FÚ, MSSZ a ZP

CLAS účetnictví

Níže uvádíme orientační ceník CLAS basic:

„Konkrétní cena je vždy stanovena až po vzájemném jednání s ohledem na sjednaný rozsah služeb“

ORIENTAČNÍ KALKULACE CENY ZA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Údaje o firmě
 Název firmy
 Typ účetnictví
 Jednoduché
 Podvojné
 Plátce DPH  Ne
 Čtvrtletně
 Měsičně
 Obrat firmy [Kč]
Počet karet
 Hmotný investiční majetek [ks]
 Drobný hmotný investiční majetek [ks]
 Nehmotný investiční majetek [ks]
 Počet leasingů [ks]
Počet dokladů za rok
 Faktury  Přijaté [ks]
 Vydané [ks]
 Pokladní doklady  Příjmové [ks]
 Výdajové [ks]

  
Základní sazby za položky
  sazba množství cena
Faktury vydané, přijaté, pokladna
Bankovní výpisy, interní doklady, …
Evidence NIM, HIM, leasing, …
Účetní závěrka, daňová přiznání
  sazba množství cena
Přiznání k DPH, sestavy
Roční závěrka

Celkem za účetní rok


Pokud Vás naše ceny zaujaly, případně chcete-li přesnější kalkulaci, využijte, prosím, pro
další komunikaci s námi náš


K vypočtené orientační ceně za zpracování účetnictví je nutno připočítat částku za vedení mzdové agendy, která se odvíjí díky proměnlivosti počtu zaměstanců ve firmě v jednotlivých fakturačních obdobích dle počtu zpracovávaných pracovní poměrů v každém měsíci zvlášť. Více informací ke zpracování mzdové agendy najdete v našem ceníku CLAS mzdy.

Cena zahrnuje*:

*Shora uvedený výčet služeb je pouze informativní, přičemž vždy záleží na konkrétních požadavcích klienta.

CLAS optimal

Oproti cenám CLAS Basic při navýšení kalkulované ceny o 15% navíc obsahuje*:

CLAS profesional

Oproti cenám CLAS Basic při navýšení kalkulované ceny o 25% navíc obsahuje*:

*Shora uvedený výčet služeb je pouze informativní, přičemž vždy záleží na konkrétních požadavcích klienta.

 

Logo CLAS s.r.o

Úvod | Economy | |

Kelio Keloc