CLAS Economy - komplexní vedení
účetnictví, zpracování mezd, veškerých
daňových přiznání s možností odkladu a
následnou kontrolou na FÚ, MSSZ a ZP

CLAS on-line

Naše společnost nabízí rovněž možnost využití služby CLAS on-line účetnictví, v rámci které poskytujeme následující řešení:

pasivní CLAS on-line účetnictví

umožňuje klientům vzdálený přístup do kompletní účetní agendy včetně tisku vešekrých dokladů a sestav (cena se vždy stanovuje v závislosti na počtu osob oprávněných k přístupu do systému při ceně 150,- Kč za osobu měsíčně + 100,- Kč za osobu měsíčně za režin vzdálené plochy)

aktivní CLAS on-line účetnictví

umožňuje klientům vzdálený přístup do účetního softwaru včetně pořízování dokladů dle námi nastavených předkontací, a to v rozsahu dle modifikace klienta (cena se vždy stanovuje v závislosti na počtu osob oprávněných k přístupu do systému při ceně 300,- Kč za osobu měsíčně + 100,- Kč za osobu měsíčně za režin vzdálené plochy)

 - při využití této služby poskytujeme klientům výraznou slevu oproti základnímu ceníku služeb viz níže

V případě využití CLAS on-line účetnictví poskytujeme klientům slevu oproti základnímu ceníku služeb v rozmezí 25 – 50 % v závislosti na objemu dokladů zadávaných do systému přímo klientem. Služba CLAS on-line účetnictví zahrnuje kompletní dozor nad účetnictvím včetně zpracování veškerých daňových přiznání. Tento model je ideální pro malé a střední podniky, které tímto využívají maximálně vlastních kapacit a tím realizují výraznou úsporu režijních nákladů spojených s vedením účetní agendy.

Způsob poskytování online systému

Zpracování účetnictví je prováděno prostřednictvím SW KelSQL od firmy Keloc CS s.r.o., se kterou je navázána dlouholetá spolupráce, a to i v rámci vývoje tohoto programového vybavení, čímž je zaručena pravidelná aktualizace v souladu s platným právním řádem.

Tímto postupem nejsou na klienta přenášeny jakékoliv další náklady spojené s využíváním programového vybavení (softwarového řešení) v souvislosti s outsourcingem účetnictví. Veškeré podrobnosti ohledně přenosu dat budou případně s klientem následně projednány zástupcem společnosti CLAS Economy s.r.o. v rámci informativní schůzky.

V případě Vašeho zájmu o službu CLAS on-line účetnictví Vám rádi poskytneme další informace.

Logo CLAS s.r.o

Úvod | Economy | |

Kelio Keloc