ilustrace

Úvod

Cílem společnosti CLAS Economy s.r.o. je poskytování komplexních odborných služeb v rámci ekonomického poradenství, a to zejména se zaměřením na oblast účetnictví, daní a mzdové agendy. Veliký důraz je v rámci poskytování našich služeb kladen na vzájemné propojení ekonomických a právních discplín.

Poskytované služby

Vedení účetnictví a účetní poradenství

Zpracování mezd

Dále nabízíme

  • zpracování veškerých daňových přiznání v rámci správy daní a poplatů včetně zastupování před dotčenými orgány státní správy
  • CLAS on-line účetnictví ( ideální řešení pro malé a střední podniky se zapojením jejich vlastních kapacit )
  • rekonstrukce účetnictví
  • externí dozor nad účetnictvím a provádění interních auditů včetně due diligence účetnictví
  • odborné ekonomické poradenství včetně průzkumů a analýz ( v této oblasti poskytujeme služby i v anglickém a ruském jazyce )
  • rozbor účetnictví pro majitele firem se zaměřením na informace o obchodně-právních a závazkových vztazcích a výkonu činnosti statutárních či řídících orgánů
  • poradenství v oblasti mezinárodního zdanění a offshore problematiky